Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Nový zákon 2


Otázka číslo 1:

Jakou smrtí skončil apoštol Jidáš?
Možné odpovědi:
zemřel přirozenou smrtí
oběsil se
zabili ho ostatní apoštolové
zabili ho farizejové

Otázka číslo 2:

Který apoštol třikrát zapřel Ježíše než kohout zakokrhal?
Možné odpovědi:
Petr
Pavel
Jidáš

Otázka číslo 3:

Doplň: Blaze chudým v duchu, neboť jejich je ..... .
Možné odpovědi:
štěstí
nevědomost
království nebeské

Otázka číslo 4:

Doplň začátek Motlidby Páně:Otče náš, jenž si na ..., buď posvěceno .... tvé.
Možné odpovědi:
oblacích, dílo
nebesích, jméno
v Pánu, tělo

Otázka číslo 5:

Mezi apoštoly nepatří:
Možné odpovědi:
Šimon zvaný Petr
Ondřej
Jakub Zebedův
Jan
Lukáš
Filip
Bartoloměj
Tomáš
Marek
Matouš
Jakub Alfeův
Tadeáš
Šimon Kananejský
Jidáš Iškariotský

Otázka číslo 6:

Co znamená slovo amen?
Možné odpovědi:
konec
tak jest
hebrejsky Bůh

Otázka číslo 7:

Jaký byl osud Jana Křtitele?
Možné odpovědi:
zemřel přirozenou smrtí
sťal ho Herodes
byl svržen do řeky

Otázka číslo 8:

Čí hlavu na míse nechal Herodes přinést Salomé na její přání?
Možné odpovědi:
Ježíšovu
Josefovu
Jana Křtitele

Otázka číslo 9:

Jak se jmenoval farizej, u kterého se sešli ostatní, aby se domluvili na zabití Ježíše?
Možné odpovědi:
Jidáš
Kaifáš
Pilát

Otázka číslo 10:

Jak se jmenoval prokurátor, který nechal Ježíše ukřižovat?
Možné odpovědi:
Herodes
Kaifáš
Pilát

Otázka číslo 11:

Jak se jmenoval vězeň, o kterém se rozhodovalo, zda má dostat milost on nebo Ježíš?
Možné odpovědi:
Kaifáš
Barabáš
Jidáš

Otázka číslo 12:

Jak se jmenuje vrch, na kterém byl Ježíš ukřižován?
Možné odpovědi:
Sínáj
Gensemane
Golgota

Otázka číslo 13:

Kdo to byla Máří Magdaléna?
Možné odpovědi:
sestra Ježíšova
matka Ježíšova
kajícnice, která pomazala Ježíšovi nohy vzácným olejem

Otázka číslo 14:

Za jak dlouho po své smrti vstal Ježíš z mrtvých?
Možné odpovědi:
za tři dny
druhý den
za 40 dní

Otázka číslo 15:

Za jak dlouho po jeho Zmrtvýchvstání nastalo Nanebevzetí Krista?
Možné odpovědi:
za tři dny
za 40 dní
za 60 dní

Otázka číslo 16:

Při, které příležitosti předpověděl Ježíš svoji blízkou smrt?
Možné odpovědi:
o štědrovečerní večeři
o letním slunovratu
o velikonoční večeři

Otázka číslo 17:

Co to je Zvěstování Panny Marie?
Možné odpovědi:
dozvěděla se o zmrtvýchvstání svého syna
anděl Gabriel oznámil ženě Josefově, že počne z Ducha svatého
dozvěděla se o smrti svého syna

Otázka číslo 18:

Jak se jmenoval otec Jana Křtitele?
Možné odpovědi:
Jákob
Zachariáš
Mesiáš

Otázka číslo 19:

Proč šel Josef s Pannou Marií v pokročilém těhotenství z Nazaretu do Betléma?
Možné odpovědi:
aby naplnili Boží vůli
aby se zúčastnili sčítání lidu
aby unikli Herodesovi

Otázka číslo 20:

Proč Panna Marie položila malého Ježíška po narození do jeslí?
Možné odpovědi:
byl to takový zvyk
nebylo místo pod střechou
Herodes by ho tam nehledalKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist