Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Starý zákon 5


Otázka číslo 1:

Jaký přívlastek nesl biblický prorok Jeremiáš?
Možné odpovědi:
Nežádoucí prorok
Prorok proti své vůli
Prorok naděje

Otázka číslo 2:

Jaký přívlastek nesl biblický prorok Ezechiel?
Možné odpovědi:
Neohrožený
Prorok vizionář
Prorok proti své vůli

Otázka číslo 3:

Mezi proroky Severního království nepatří:
Možné odpovědi:
Ámos
Eliáš
Jeremiáš

Otázka číslo 4:

Mezi proroky Jižního království nepatří:
Možné odpovědi:
Jeremiáš
Izaiáš
Eliáš

Otázka číslo 5:

Kdo dobil Severní království?
Možné odpovědi:
Asyřané
Egypťané
Syřané

Otázka číslo 6:

Jak se jmenoval národ, který vznikl po porážce Severního království, smíšením Izraelců s cizími osadníky?
Možné odpovědi:
Asyřané
Egypťané
Samařané

Otázka číslo 7:

Proč bylo od Asyřanů ušetřeno Jižní království?
Možné odpovědi:
protože se jeho král Achaz podrobil asyrskému králi
protože je král Achaz přelstil
králi Asyřanů Sargonovi II. došly síly

Otázka číslo 8:

Jak se nazývalo Jižní království?
Možné odpovědi:
Juda
Izrael
Smaří

Otázka číslo 9:

Kdo to je biblický prorok?
Možné odpovědi:
člověk, který má vidiny
tlumočník Božího slova u lidí
člověk vykonávající zázraky

Otázka číslo 10:

Kdo to je Mesiáš?
Možné odpovědi:
očekávaný spasitel židovského lidu
hlasatel myšlenky
zachránce

Otázka číslo 11:

Co se stalo, když král nevzal na vědomí proroctví Jeremiáše?
Možné odpovědi:
měl nastat konec světa
byl Jeruzalém zachráněn
byl zničen Jeruzalém

Otázka číslo 12:

Jak se jmenoval kněz, který se stal prorokem židovské pospolitosti ve vyhnanství babylónském?
Možné odpovědi:
Jeremiáš
Ezechiel
Jonáš

Otázka číslo 13:

Co se stalo po porážce Babylóňanů od Perské říše?
Možné odpovědi:
nic se na postavení Židů nezměnilo
Židé byli perzekuováni ještě více
Židé se mohli vrátit do své země a postavit nový chrám

Otázka číslo 14:

Jak se jmenoval perský král, který vydal výnos umožňující Židům návrat z Babylónie do vlasti?
Možné odpovědi:
Kýros
Darei
Ezechiel

Otázka číslo 15:

Jak se jmenoval národ, který chtěl Židům pomoci se stavbou nového chrámu po návratu z Babylónie?
Možné odpovědi:
Asyřané
Peršané
Samaritánci

Otázka číslo 16:

Přiřaď k Jonášovi zvíře, pro něho charakteristické:
Možné odpovědi:
osel
ryba
kráva

Otázka číslo 17:

Satan se svolením Boha vyzkoušel víru jednoho spravedlivého muže; jak se jmenoval?
Možné odpovědi:
Zachariáš
Jonáš
Jób

Otázka číslo 18:

Jak se jmenoval cizinka, prabába Davidova, které je v bibli věnována jedna kniha?
Možné odpovědi:
Rút
Ester
Juda

Otázka číslo 19:

Jak se jmenuje kniha Starého zákona, která obsahuje na 150 náboženských starohebrejských zpěvů?
Možné odpovědi:
Liturgie
Žalmy
Ódy

Otázka číslo 20:

Jak se jmenuje kniha Starého zákona, oslavující básněmi lásku muže a ženy; básně se zpívaly o velikonocích a svatbě?
Možné odpovědi:
Žalmy
Píseň písní
PříslovíKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist