Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Starý zákon 4


Otázka číslo 1:

Která z dvojic nepředstavuje protivníky?
Možné odpovědi:
David-Goliáš
Abímelek-Jótam
Mojžíš-farón
Jákob-Ezau
Noe-Ararat
Abrahám-Izmael
Kain-Ábel

Otázka číslo 2:

Které město si zvolil král David za hlavní?
Možné odpovědi:
Jeruzalém
Šílo
Afek

Otázka číslo 3:

Jak se jmenovala biblická postava, která dala zabít Uriáše, aby se mohla zmocnit jeho ženy Bat-šeby?
Možné odpovědi:
Mojžíš
David
Šalomoun

Otázka číslo 4:

Jaký trest dostal David od Boha za to, že zabil Uriáše?
Možné odpovědi:
zbytek života bloudil
zemřel mu prvorozený syn
Bůh ho nepotrestal

Otázka číslo 5:

Jak se jmenoval Davidův syn, jeho následník?
Možné odpovědi:
Šalomoun
Uriáš
Rechabeám

Otázka číslo 6:

Jak se jmenovala biblická postava krále, který se proslavil nejen svým bohatstvím, ale i svou moudrostí?
Možné odpovědi:
Šalomoun
Mesiáš
Mojžíš

Otázka číslo 7:

Jak se jmenovala královna, která se přijela do Jeruzaléma, aby se na vlastní oči přesvědčila o Šalomounově moudrosti?
Možné odpovědi:
královna Rút
královna ze Sáby
královna Ester

Otázka číslo 8:

Království Davidovo se rozpadlo:
Možné odpovědi:
ještě za jeho života
za života jeho syna Šalomouna
za jeho vnuka Rechabeáma

Otázka číslo 9:

Davidovo království se rozpadlo na království severní zvané Izrael s hlavním městem:
Možné odpovědi:
Samaří
Jeruzalém
Juda

Otázka číslo 10:

Jak se jmenoval prorok, který předpověděl konec Šalomounova království, protože porušil boží přikázání?
Možné odpovědi:
Jeremiáš
Achiáš
Ezechiáš

Otázka číslo 11:

Jak se jmenovalo království, které existovalo něco přes dvě století, vyznačovalo se válkami, vražděním králů a státními převraty?
Možné odpovědi:
Severní
Jižní
Judské

Otázka číslo 12:

Jak se jmenoval jeden z nejznámějších starozákonných proroků, který se hněval na krále Achaba za to, že uctíval jiné bohy?
Možné odpovědi:
Achiáš
Eliáš
Jeremiáš

Otázka číslo 13:

Jak se jmenuje hora, kde Eliáš zvítězil nad Baalovými proroky?
Možné odpovědi:
Síjon
Ararat
Karmel

Otázka číslo 14:

Co je v bibli znamením boží přítomnosti?
Možné odpovědi:
sladký zápach
oheň
ticho

Otázka číslo 15:

Jak se jmenovala manželka krále Achaba?
Možné odpovědi:
Karmel
Ráchel
Jezábel

Otázka číslo 16:

Vyřaď biblickou postavu, která mezi ostatní nepatří (není prorokem):
Možné odpovědi:
Eliáš
Uriáš
Ámos
Ozeáš
Izaiáš

Otázka číslo 17:

Jaký přívlastek nesl biblický prorok Eliáš?
Možné odpovědi:
Milující
Prorok naděje
Nežádoucí prorok

Otázka číslo 18:

Jaký přívlastek nesl biblický prorok Ámos?
Možné odpovědi:
Neohrožený
Milující
Prorok vizionář

Otázka číslo 19:

Jaký přívlastek nesl biblický prorok Ozeáš?
Možné odpovědi:
Neohrožený
Milující
Prorok proti své vůli

Otázka číslo 20:

Jaký přívlastek nesl biblický prorok Izaiáš?
Možné odpovědi:
Prorok vizionář
Prorok naděje
Prorok proti své vůliKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist