Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Starý zákon 3


Otázka číslo 1:

Odkud promluvil Bůh na Mojžíše?
Možné odpovědi:
ze žebříku
z hořícího keře
z nebes

Otázka číslo 2:

Proč seslal Bůh na Egypt deset ran?
Možné odpovědi:
aby potrestal hebrejský lid
chtěl potrestat faraóna, ten nechtěl pustit hebrejský lid s Mojžíšem na slavnost
aby potrestal hebrejský i egyptský lid

Otázka číslo 3:

Jak se říkalo pohromám, které postihly Egypt v době Mojžíšově?
Možné odpovědi:
rány egyptské
dvě rány egyptské
deset ran egyptských

Otázka číslo 4:

Kdy až dovolil faraón hebrejskému lidu, aby odešel z Egypta?
Možné odpovědi:
až Hebrejci dostavěli všechny stavby, jimi začaté
až po deseti ranách egyptských
nedovolil jim to vůbec

Otázka číslo 5:

Jak překonali Hebrejci, s Mojžíšem v čele, Rudé moře, když byli pronásledováni Egypťany?
Možné odpovědi:
na lodích
moře se rozevřelo; přešly ho suchou nohou
museli ho obejít

Otázka číslo 6:

Jak se jmenuje kniha Starého zákona, která popisuje odchod Hebrejců z Egypta?
Možné odpovědi:
Genesis
kniha Moudrostí
Exodus

Otázka číslo 7:

Kde dal Bůh Mojžíšovi Desatero přikázání, jako smlouvu mezi Bohem a Hebrejci?
Možné odpovědi:
v Egyptě
na hoře Sínaji
na hoře Ararat

Otázka číslo 8:

Desatero přikázání je smlouva mezi Bohem a:
Možné odpovědi:
lidmi
Kristem
zvířaty

Otázka číslo 9:

Proč Mojžíš rozbil svým lidem zlaté tele, které si udělali jako symbol Boha?
Možné odpovědi:
první přikázání zakazuje zobrazovat jakýmkoliv způsobem Boha
Bůh nechtěl, aby byl zobrazován pompézně
tele bylo symbolem zápalné oběti

Otázka číslo 10:

Doplň základní zákon smlouvy mezi Bohem a lidmi: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou:
Možné odpovědi:
rodinou
silou
zemí

Otázka číslo 11:

Co to je Desatero přikázání?
Možné odpovědi:
smlouva, kterou vypracoval Mojžíš pro svůj lid
základ smlouvy mezi Bohem a lidmi
smlouva mezi Bohem a ďáblem

Otázka číslo 12:

Mezi Desatero božích přikázání nepatří:
Možné odpovědi:
Nebudeš mít jiného Boha
nezneužiješ jeho jména
cti svého otce a matku
nebudeš spát za dne bílého
nezabiješ
nezesmilníš
nepokradeš
nebudeš dychtit po domě ani po ženě bližního svého
neuděláš si modlu
pamatuj na den odpočinku
nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému

Otázka číslo 13:

Jak dlouho šli Izraelci z Egypta do Kenaanu, země svých otců:
Možné odpovědi:
dva roky
dvacet let
čtyřicet let

Otázka číslo 14:

Po příchodu Izraelců z Egypta byla země Kenaan rozdělena do kmenů:
Možné odpovědi:
2
5
12

Otázka číslo 15:

Jak se jmenoval soudce, který zbavil Izraelity od nájezdů Midjánců?
Možné odpovědi:
Rúben
Neftalí
Gedeón

Otázka číslo 16:

Jak se jmenoval král, jeden ze synů Gedeónových, který začal vládu tím, že nechal pobít všechny bratry?
Možné odpovědi:
Jótam
Abímelek
Šekem

Otázka číslo 17:

Jak se jmenoval izraelský král, který bojoval s Pelištejci; mezi jeho(královi)bojovníky vynikal David?
Možné odpovědi:
Samuel
Saul
Goliáš

Otázka číslo 18:

Jak se jmenoval Pelištejec, protivník Davidův?
Možné odpovědi:
Samuel
Goliáš
Saul

Otázka číslo 19:

Čím zasáhl David Goliáše dříve, než mu uťal hlavu?
Možné odpovědi:
kopím
kamenem z praku
sekyrou do paty

Otázka číslo 20:

Po smrti Saulově byl zvolen králem všech hebrejských kmenů:
Možné odpovědi:
Goliáš
Samuel
DavidKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist